Ayın Olgusu

Ayın Olgusu

45 günlük erkek hasta gluteal bölgede şişlik nedeniyle başvuruyor. Tanınız nedir?

Nisan 2022 1
Nisan 2022 2
Nisan 2022 3
Nisan 2022 4

Cevap: C

 • Lokal agresif
 • Kaposi sarkomu taklit eder.
 • Kasabach-Merritt sendromu ile ilişkili
 • Mikroskobi
  • Kapiller hemanjiyom benzeri ve spindle hücreli alanlar
  • Glomeruloid benzeri yapılardan oluşan lobüle ve infiltratif kitle
  • İçinde eritrosit olan yarık benzeri lümen içeren şişkin spindle endotelyal hcler
  • Bazı olgularda komşu lenfanjiomatozis alanlar
  • IHK HHV8 (-) GLUT1 (-)